Twój adres IP jest pokazywany jedynie Tobie i moderatorom. Pamiętaj że ta informacja nie identyfikuje jednoznacznie ludzi, ponieważ adresy IP zwykle się zmieniają okresowo

Nie możesz sprawdzić adresów IP innych członków, a oni twojego.

Zamknij okno