Ludzie Serca

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  
Rejestracja - Informacje wymagane
Wybierz nazwę użytkownika:
Używane do identyfikacji przez SMF. Możesz używać znaków specjalnych po zalogowaniu, zmieniając wyświetlaną nazwę użytkownika w profilu.
Email:
Podaj prawidłowy adres email.
Wybierz hasło:
Potwierdź hasło:
Weryfikacja:
Wpisz litery widoczne na obrazku
Posłuchaj liter / Prośba o inny obrazek

Wpisz litery widoczne na obrazku:
Czy jesteś człowiekiem?:
Czy jesteś pełnoletni?:
Regulamin forum internetowego Fundacji „LUDZIE SERCA”

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania forum internetowego Fundacji "LUDZIE SERCA" zwanego w dalszej części Regulaminu Forum.

2. Forum prowadzone jest przez Fundację "LUDZIE SERCA" zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000478010.

3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Administrator - osoba zarządzająca Forum, sprawująca nad nim kontrolę, a w sprawach spornych mająca decydujący głos.

Awatar (avatar, emblemat) - obrazek wyświetlany pod nickiem Użytkownika.

Ban - zablokowanie dostępu do Forum Użytkownikom, którzy nie przestrzegają zasad i nie reagują na upomnienia Administratorów.

Gość - osoba niezarejestrowana na Forum, mogąca czytać niektóre tematy, korzystać z wyszukiwarki i pobierać pliki załączone do postu czy tematu.

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi forma dostępu do Forum przy wykorzystaniu wybranego przez niego loginu i hasła.

Login - nazwa wybrana przez Użytkownika przy pierwszej rejestracji na Forum. Login nie musi być Nickiem.

Moderator - rodzic, opiekun prawny lub osoba przez niego wyznaczona, odpowiadająca za utrzymanie porządku w powierzonym Pokoiku na Forum.

Nick - pseudonim Użytkownika, składający się z co najmniej z 3 a maksymalnie z 15 znaków. Nick nie może zawierać wyrazów obraźliwych oraz znaków innych niż litery, cyfry i znaki specjalne. Dopuszcza się jednorazową zmianę Nicka.

Podpis (sygnatura) - grafika lub/i tekst który może być wyświetlany pod każdą wiadomością Użytkownika, definiowany w profilu. Jego długość to maksymalnie trzy linijki (bez względu na wielkość liter) w kolorze czarnym. Zaleca się nie umieszczanie w Podpisie agresywnych (również wizualnie) grafik.

Pokoik - podstrona udostępniona dla zgłoszonego na Forum dziecka, na potrzeby organizacji i realizacji pomocy.

Post - pojedyncza wypowiedź Użytkownika w danym wątku.

Profil - zbiór informacji na temat Użytkownika Forum.

Prywatna Wiadomość - wewnętrzna korespondencja Forum.

Rejestracja – procedura polegająca na wypełnieniu i przesłaniu formularza, umożliwiająca uzyskanie statusu Użytkownika.

Użytkownik  - osoba zarejestrowana na Forum.

II. Zasady funkcjonowania i korzystania z Forum.

1. Tematyką Forum jest pomoc chorym dzieciom. Forum prowadzone jest w języku polskim. W razie wątpliwości co do zakresu tematyki Forum decyduje stanowisko Administratorów.

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie na Forum dyskusji o charakterze politycznym we wszelkich formach, w szczególności poprzez wypowiedzi na Forum oraz treści i linki zamieszczane w Profilu lub Podpisie Użytkownika. W razie wątpliwości o tym, czy niniejszy punkt Regulaminu został naruszony, rozstrzygają Administratorzy.

3. Niedopuszczalne na Forum jest:
a) zamieszczanie treści sprzecznych z prawem;
b) zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste lub prawa innych osób;
c) zamieszczanie wpisów zawierających ataki personalne, w tym na innych użytkowników Forum;
d) zamieszczanie treści zawierających określenia powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne (wyrazów powszechnie uważanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety wyrazów napisanych w następujący sposób: gow...; s.r.a.k.a itp.)
e) rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);
f) rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom podmiotowym osób trzecich;
g) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.

4. Netykieta Forum wymaga:
a) nie pisać WIELKIMI LITERAMI (według netykiety oznacza to, że krzyczysz). Nie używać także za dużo wykrzykników (jeżeli chcesz wyróżnić jakiś wyraz użyj któregoś znacznika w BBCode np. [b ] - pogrubienie tekstu).
b) zwracać uwagę, w sposób kulturalny, najlepiej poprzez Prywatnye Wiadomości.
c) sprawy prywatne załatwiać wykorzystując Prywatne Wiadomości.
 
5. Posty zawierające jakiekolwiek informacje niezgodne z powyższymi zasadami będą usuwane bez informowania ich autora przez Administratorów.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonywanych przez Użytkowników na Forum. Treści zamieszczane na Forum stanowią wyłączną własność ich autorów, zabrania się kopiowania , powielania, publikacji w formie papierowej, elektronicznej lub innej, w całości lub fragmentach postów innych Użytkowników bez zgody autora postów.

7. Administrator nie odpowiada za przechowywanie prywatnej korespondencji Użytkowników przekazywanej za pomocą funkcji „Prywatna Wiadomość”.

8. Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika, który nie logował się na Forum od 60 dni (poza uzasadnionymi powodami).  

9. Administrator ma prawo usunąć Pokoik zgłoszonego na Forum dziecka w przypadku nieusprawiedliwionego braku aktywności Moderatora w okresie 30 dni.

III. Rejestracja i ochrona danych osobowych.

1. Ze względu na szczególny charakter Forum - pomoc chorym dzieciom - wymagane jest przez nowo rejestrujących się użytkowników podanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. Informacje te wraz z wybranym Nickiem należy wysłać w ciągu trzech dni od daty rejestracji na adres email ludzie-serca@o2.pl w formie: Nick, imię, nazwisko, miejscowość. Dane te są tajne i służą wyłączenie do celów rejestracji na Forum. Administratorzy nie prowadzą bazy danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, nie przetwarzają danych Użytkowników ani nie udostępniają ich osobom trzecim.

2. Administratorzy Forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, błędy, przerwy w funkcjonowaniu Forum, brak części czy całości zasobów.

3. Zabrania się udostępnienia hasła dostępu do swojego konta osobom trzecim.

4. Każda osoba może mieć na Forum tylko jedno konto. Osoba, której bezterminowo zablokowano dostęp do Forum, nie może założyć drugiego konta celem ponownego uzyskania dostępu do Forum.

5. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, z tym że żądanie usunięcia danych, których podanie jest obligatoryjne przy rejestracji, spowoduje zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Forum.

6.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych Użytkowników, jeżeli nastąpiło to bez winy Administratora.

IV. Sankcje.

1. Za nagminne i /lub celowe łamanie Regulaminu przewidziane są następujące kary:
- upomnienie słowne, ostrzeżenie a w ostateczności zablokowanie dostępu do Forum (tzw. Ban) i/lub usunięcie konta danego Użytkownika.

2. Ostrzeżenie może być udzielone w formie wpisu w wątku na Forum, w którym doszło do naruszenia Regulaminu, bądź w formie prywatnej wiadomości przesłanej Użytkownikowi Forum.

V. Postanowienia końcowe.

1. Stając się Użytkownikiem Forum, zobowiązujesz się do korzystania z Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. Łamanie tych zasad może spowodować wyciągnięcie konsekwencji łącznie z usuwaniem treści, blokowaniem dostępu do Forum, usunięciem konta lub przekazaniem do odpowiednich władz (policji, sądowi i innym organom państwa.)

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Logując się oraz będąc zarejestrowanym użytkownikiem forum wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania forum.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i zawsze może być wycofane,  z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz musi być potwierdzone pisemnie na adres administratora.
-Administratorem danych jest Fundacja „LUDZIE-SERCA” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul: Waniora 3a/11. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail:  fundacja@ludzie-serca.pl lub zadzwoń pod numer:  +48505014226 .
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie , poczta Polska, hostingodawca i zewnętrzna firma księgowa .


1.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych przez administratora danych zarządzającego forum LUDZIE-SERCA  , w celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania forum, ze względu na specyficzny charakter forum  rozpoznawania użytkowników, wysyłania im podziękowań oraz mailingu dotyczącego organizowanych akcji charytatywnych dla podopiecznych oraz dzieci które posiadają „pokoiki „ na forum .
2.   Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą, co stanowi warunek dostępu do informacji udostępnionych na forum. Niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z podstron udostępnionych przez Fundację dostępną pod adresem www.ludzie-serca.pl
3.    Zapoznałem(-am) się z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz znam prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania.  Jestem świadomy (-a) ,że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych , prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.   Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu , tj. przez okres bycia zarejestrowanym na forum.