Fundacje, stowarzyszenia > Fundacje

Choroby nowotworowe

(1/2) > >>

Asia,mama Olinki mukolinki:
Cytat: cali(Dorota) w Październik 28, 2009, 14:33:22 >>>>FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „ISKIERKA”

TO ISKIERKA NADZIEI, ENTUZJAZMU I ODWAGI
TO ZAANGAŻOWANIE I ARTYSTYCZNE ZACIĘCIE PODCZAS WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH
TO WSPÓLNA ZABAWA W DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH MARZEŃ
TO DŁUGIE WAŻNE, ROZMOWY MAŁYCH I DUŻYCH
TO KULINARNE EKSPERYMENTY ZAINSPIROWANE SPOTKANIAMI Z WIELKIMI KUCHARZAMI
TO NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA Z WAKACJI I WSPÓLNYCH WYJAZDÓW
TO EMOCJE PRZED AUKCJĄ CZY KONCERTEM, KTÓRE UDZIELAJĄ SIĘ WSZYSTKIM
TO WCIĄŻ NOWE POMYSŁY ...

Jola Czernicka. Zaczęło się od choroby jej własnego dziecka. W 2003 roku postawiono diagnozę "białaczka". Miesiące spędzone w Klinice, strach, lęk, bunt o każdy dzień i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wymyśliła mu specjalny program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia w rodzaj zabawy. Wyobrażał sobie, na przykład, że jest generałem a jego krwinki czerwone są żołnierzami. Musi ich mieć jak najwięcej żeby pokonać wroga. Gdy miał dobre wyniki, wybierali się np. na weekend w góry, aby nabrać dystansu, siły i motywacji na kolejne etapy leczenia. Pojawiały się pierwsze rezultaty, nadzieja i jeszcze większa siła do walki. Bardzo długie rozmowy z synem, wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły, że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. Od początku 2005 roku na Oddziale Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Rok wspólnych przedsięwzięć, czasem pozornie niemożliwych do zrealizowania, angażujących dzieci, rodziców, wolontariuszy i inne środowiska zaowocował powołaniem w 2006 roku Fundacji ISKIERKA.

Dziś Fundacja ISKIERKA to Organizacja Pożytku Publicznego (KRS: 0000248546) działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z trzech śląskich ośrodków: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu,  Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego w Chorzowie.

Cele Fundacji
• Tworzenie systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, szczególnie w najtrudniejszych etapach leczenia
• Realizacja dziecięcych marzeń. Tych prawdziwych, czasem najprostszych i głęboko skrywanych. Małych, wielkich spraw lub rzeczy, sprawiających, że oczy dziecka rozświetlają iskierki szczęścia.
• Organizacja różnorodnych projektów.

Wzrost zaangażowania i wzmocnienie motywacji do aktywności u dzieci, jak i u ich rodziców poprzez wspólne działania przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć (koncertów, aukcji, pikników), uznawany jest za bardzo ważny element terapii w długotrwałym procesie leczenia. To także nabycie i zwiększenie praktycznych umiejętności współpracy między przedstawicielami służby zdrowia, biznesu, mediów, urzędami miast oraz instytucji, na rzecz stworzenia warunków do lepszego leczenia dzieci.

• Animowanie działań pozwalających dzieciom na odkrywanie swoich mocnych stron oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wobec rówieśników.
Mali pacjenci, jeżeli tylko stan zdrowia im na to pozwala, w oryginalny sposób rozwijają także swoje zdolności podczas całorocznych zajęć warsztatowych na oddziałach (arteterapia), a także poprzez terapie organizowane na obozach (hipoterapia, wspinaczka skałkowa, dogoterapia). Realizujemy także projekty kulturalne, w ramach których nasi podopieczni spotykają się ze światem teatru, sztuki współczesnej, czy filmu oraz tworzą jedyną w swoim rodzaju DZIECIĘCĄ ORKIESTRĘ ONKOLOGICZNĄ w ramach projektu muzykoterapii.

• Wolontariat. Pokonywanie izolacji i poczucia bezradności u dzieci poprzez kontakt z innymi młodymi ludźmi, spierającymi działania fundacji na różnych płaszczyznach. Od rozmów i zabaw przełamujących szpitalną nudę, poprzez bezpośrednią pomoc rodzicom w codziennych obowiązkach, aż po pełne zaangażowanie w organizację poszczególnych przedsięwzięć.

• Szkolenia. Przygotowywanie profesjonalnych szkoleń dla personelu medycznego oraz studentów z zakresu przekazywania informacji o chorobie, budowania relacji z małymi pacjentami i ich rodzinami oraz rozwiązywania konfliktów, mających bezpośredni wpływ na przebieg leczenia.

• Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci. Podnoszenie standardów leczenia chorób nowotworowych u dzieci, poprzez pozyskiwanie dla śląskich dziecięcych oddziałów hematologicznych i onkologicznych sprzętu medycznego lub lekarstw ma bezpośredni wpływ na zwiększenie szans małych podopiecznych Fundacji w walce z chorobą.

Fundacja ISKIERKA, Warszawa 00-838, ul. Prosta 51
Biuro Fundacji ISKIERKA, Chorzów 41-500, ul. Kościuszki 6, lok.315
Numer konta: ING Bank Śląski Oddzial w Zabrzu 16 1050 1588 1000   

Fundacja "ISKIERKA", Warszawa 00-838, ul. Prosta 51
NIP: 527-249-39-99, REGON: 140406587, KRS: 0000248546

►NUMER KONTA na który można dokonywać wpłat:
ING Bank Śląski Oddział w Zabrzu
nr: 16 1050 1588 1000  0023 0023 0170       


►BIURO FUNDACJI:
Chorzów 41-500, ul. Kościuszki 6, p. 315

czynne: pn-pt  9.30 - 14.30

tel./fax: +48/032/ 771 29 12
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
 
►Jolanta Czernicka-Siwecka
Prezes Zarządu
jola.czernicka@fundacjaiskierka.pl

►Aneta Klimek-Jędryka   
Dyrektor Biura
aneta.k-j@fundacjaiskierka.pl
tel.: +48/0/691 588 046
       
►Mariola Czernohorska
Koordynator ds/Projektów
m.horska@poczta.fm
lub biuro@fundacjaiskierka.pl
tel.: +48/0/691 588 523       

team:

Mariola Mnich
tel.: +48/0/691 698 518       

Aleksandra Kaleta-Żmuda
tel.: +48/0/661 304 498       

Michał Stanisławski
tel.: +48/0/609 574 984       
________________________________________

►INFORMACJE DODATKOWE:

subkonto indywidualnych akcji pomocowych
prowadzonych na podstawie umów zawartych z rodzicami dzieci:
 
ING Bank Śląski Oddział w Zabrzu
nr: 30 1050 1588 1000 0023 0342 1412       
na hasło: "Dla.................."
 
konto do wpłat w EURO:

ING Bank Śląski Oddział w Zabrzu
nr: 38 1050 1588 1000 0023 1106 1085       
 
dodatkowe dane do wpłat zagranicznych:


ING Bank Śląski Oddział w Zabrzu,
ul. Wolności 305, 41-800 Zabrze, Polska
 
wpłaty w PLN:
IBAN: PL16 1050 1588 1000 0023 0023 0170       
BIC (SWIFT): INGBPLPW
 
wpłaty w EURO:
IBAN: PL38 1050 1588 100 0023 1106 1085       
BIC (SWIFT): INGBPLPW
 

http://www.fundacjaiskierka.pl
<<<<

Asia,mama Olinki mukolinki:
Cytat: cali(Dorota) w Październik 28, 2009, 14:33:22 >>>>FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „WYSPY SZCZĘŚLIWE”

       Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
                            Konstanty Ildefons Gałczyński

Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200-1300 nowotworów u osób do 18 roku życia. Wśród miliona dzieci do 15 roku życia notuje się rocznie 110-130 nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego.

Dzięki postępom medycyny coraz więcej dzieci (obecnie ponad 75%) może być wyleczonych.
Z każdym rokiem zwiększa się liczba pacjentów wyleczonych w dzieciństwie z nowotworu.
Również w naszym kraju żyje wiele osób wyleczonych w dzieciństwie z nowotworów, którzy kontynuują naukę, kończą studia, zdobywają zawód, pracują, zakładają rodziny, stanowią w pełni sprawnych obywateli.

Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000,-zł do 300 000,-zł. Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków.

Dzieci w trakcie leczenia rozciągającego się różnie długo
    - uczą się trudnej roli dobrego pacjenta
    - podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę
    - bawią się i/lub kontynuują naukę
    - to są mali bohaterzy

"Czasem aż trudno pojąć jak wiele można znieść i wyjść z tego, nie tylko bez szkody, ale jeszcze wzbogaconym duchowo, jeżeli próbuje się mimo wszystko wygrać".
To szczególnie wokół ciężko chorego dziecka powstaje mobilizacja pozytywnych uczuć, życzliwości i cierpliwości.

Troska o losy dzieci z chorobą nowotworową stanowi o potrzebie dodatkowych starań.
To dlatego w 1986 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową, "Wyspy Szczęśliwe", które z czasem przeobraziło się w Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" (1992 r.), a potem w związku z staraniami o uzyskanie statutu organizacji pożytku publicznego w Fundację Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" (2004 r. i nadal).
W 2005 r. Fundacja otrzymała statut organizacji pożytku publicznego.
Dzięki ofiarności dobroczyńców zebrane fundusze przeznaczono m. in.
    - na zakup leków
    - na zakup sprzętu medycznego
    - pompy infuzyjne
    - mikroskopy
    - kardiomonitory
    - pulsoksymetry
    - dofinansowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci i hotelu dla rodziców
    - wyposażenie pracowni planowania Zakładu Radioterapii
    - remont i modernizacje oraz sukcesywne wyposażenie Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dlatego też, podejmowane są wszechstronne starania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii, wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice.
Przeprowadzenie optymalnego sposobu leczenia nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi dobrego serca.

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe"
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

tel/fax 012 6580261       
fundacja@wyspyszczesliwe.org.pl

PKO BP IO Kraków 83 1020 2892 0000 5302 0150 8522

http://www.wyspyszczesliwe.org.pl
<<<<

Asia,mama Olinki mukolinki:
Cytat: cali(Dorota) w Październik 28, 2009, 14:33:22 >>>>FUNDACJA  PRZECIWKO  LEUKEMII IM. AGATY MRÓZ

Fundacja Przeciwko Leukemii bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi popularnie nazywane białaczkami. To pierwsza w Polsce wiarygodna organizacja, która oferuje pacjentom i ich rodzinom wszechstronną pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

Organizacja powstała w maju 2000 roku z inicjatywy osób, które od wielu lat zarówno zawodowo jak i z potrzeby serca zajmują się pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu krwiotwórczego. Fundacja Przeciwko Leukemii jest organizacją non-profit, która kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów ich leczenia.

Najskuteczniejszą, dostępną bronią w walce z nowotworami krwi są obecnie przeszczepy szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, dlatego Fundacja Przeciwko Leukemii wspiera ośrodki medyczne, które propagują i stosują te metody leczenia.

Chorzy cierpiący na nowotwory krwi, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku kostnego, otrzymują w Fundacji Przeciwko Leukemii wszechstronną pomoc. Podczas pierwszego spotkania pacjenci i ich rodziny są dokładnie informowani o miejscach i sposobach leczenia białaczek. Jeśli zachodzi taka potrzeba, chory może założyć własne subkonto i z pomocą fundacji gromadzić pieniądze na poszukiwania niespokrewnionego dawcy do przeszczepu szpiku (jeśli koszty poszukiwań są wyższe niż 20 tys. zł) i inne koszty związane z leczeniem, np. zakup leków.

Inne statutowe działania Fundacji Przeciwko Leukemii to m.in.:


* fachowa pomoc w wyborze kliniki, która przeprowadzi transplantację,
* pomoc w doborze odpowiedniego dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich działań kliniki transplantacyjnej przed przeszczepem,
* organizowanie i finansowanie wszelkich zabiegów związanych z przeszczepieniem szpiku,
* tworzenie banku potencjalnych dawców szpiku,
* organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób,
* szkolenia, kursy i wykłady na temat specyfiki leczenia metodą przeszczepu szpiku i ich konsekwencji,
* stała współpraca z mediami propagująca działalność Fundacji.

Fundacja Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz Olszewskiej
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa

tel. kontaktowy z fundacją: W trakcie zmiany numeru.
tel. konsultacyjny :  +48 0601342911
e-mail leukemia@leukemia.pl


http://www.leukemia.pl/news.php
<<<<

Asia,mama Olinki mukolinki:
Cytat: cali(Dorota) w Październik 28, 2009, 14:33:22 >>>>FUNDACJA KRWINKA

Celem działalności fundacji jest:

 wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i wspieranie ich rodzin, m.in. poprzez:
 indywidualną pomoc dzieciom, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą,
 dofinansowanie leczenia i rehabilitacji,
 dofinansowanie pobytu w szpitalu rodziców opiekujących się dziećmi hospitalizowanymi (noclegi)-w przypadkach uzasadnionych,
 wypełnienie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od zabiegów terapii nowotworowej,
 integracja dzieci chorych ze zdrowymi,
 poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi:
 finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
 modernizacja oddziałów onkologii dziecięcej,
 działalność propagatorska i informacyjna w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku,
 powiększanie zasobów osobowych Rejestru Dawców Szpiku i finansowanie badań antygenów zgodności tkankowej HLA potencjalnych dawców szpiku,
 działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
tel.  042 661 80 52 ,
tel/fax  042 682 60 40 .
Adres poczty elektronicznej: fundacja@krwinka.org

http://krwinka.org/index.php
<<<<

Asia,mama Olinki mukolinki:
Cytat: cali(Dorota) w Październik 28, 2009, 14:33:22 >>>>FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ

"Największymi nędzarzami są Ci, którzy patrzą na cudzą nędzę obojętnym okiem..."
(P.Coelho)

Fundacja Urszuli Jaworskiej jest największym-pod względem liczby zarejestrowanych osób - Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. Obecnie zrzesza on ponad 11 200 dawców.
Jest także rejestrem, który na swym koncie ma już 28 udanych przeszczepów szpiku kostnego pochodzącego od dawców zarejestrowanych w Fundacji a dobrano już kolejnych zgodnych genetycznie polskich dawców dla polskich pacjentów.

Głównym celem działalności Fundacji Urszuli Jaworskiej jest szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji na temat tworzenia Banków Dawców Szpiku oraz przeszczepów szpiku kostnego a przede wszystkim, pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku.
Urszula Jaworska jest pierwszą polską pacjentką, której przeszczepiono szpik kostny od dawcy nieposkrewnionego. Ten pionierski zabieg przeprowadzono w 1997 roku w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod okiem prof. Hołowieckiego. Wcześniej przez kilka lat Urszula Jaworska leczona była w Instytucie Hematologii w Warszawie i tam właśnie znaleziono jej dawczynię szpiku.
Była nią 45-cio letnia Holenderka, matka pięciorga dzieci.
W tym czasie w kraju istniał zaledwie jeden rejestr dawców szpiku , w którym zrzeszonych było kilkadziesiąt osób. Szansa na znalezienie polskiego dawcy wtedy jeszcze praktycznie była równa zeru.
Po udanym przeszczepie - Urszula Jaworska - tancerka min: zespołu Mazowsze, Grupy Baletowej Sabat, Teatru Syrena- postanowiła stworzyć Fundację swojego imienia by pomagać ludziom, którzy znaleźli się w równie dramatycznej sytuacji jak ona sama. W ten sposób w październiku 1997 roku powstała Fundacja Urszuli Jaworskiej - Bank Dawców Szpiku Kostnego, dzisiaj najprężniej działający w Polsce rejestr dawców szpiku.

Fundacja Urszuli Jaworskiej
ul. Międzynarodowa 61
03-922 Warszawa
tanie połączenie: 0801 003 117
 
Fundacja
Urszula Jaworska
0 608 453 479
tel./fax (+48) (22) 870 05 21
office@fundacjauj.pl
Czesław Baranowski
Prezes Zarządu Fundacji
tel./fax (+48) (22) 870 05 21

Kierownik Rejestru Dawców
mgr biologii Mariusz Błaszczyk
tel. (+48) (22) 617 54 88
register@fundacjauj.pl

http://www.fundacjauj.pl/main.php?l=pl
<<<<

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona