Fundacje, stowarzyszenia > Spis fundacji

FUNDACJA "ATLAS"

(1/1)

cali(Dorota):
FUNDACJA „ATLAS”

Adresatami pomocy Fundacji Dobroczynności Atlas są przede wszystkim dzieci pokrzywdzone przez los - ciężko chore, z ubogich rodzin, żyjących na skraju nędzy. Dzieci traktowane są priorytetowo, ale pomoc udzielana jest też ludziom nieuleczalnie chorym, bez względu na wiek.

Fundacja nie gromadzi pieniędzy. Raz w miesiącu na jej konto wpływa kwota, wydatkowana przez właścicieli Atlasa oraz Grupę Atlas, na realizację celów statutowych i pieniądze te są rozdzielane wśród potrzebujących. Jest to mało efektowna, mrówcza praca, ponieważ trzeba przeczytać tysiące listów, odpisać interesantom, wytłumaczyć im, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową. Każda osoba, ubiegająca się o nią, musi bowiem wypełnić specjalny kwestionariusz, dołączyć komplet dokumentów i odesłać na adres Fundacji.
Ponadto pracownicy Fundacji zwracają się do ośrodków opieki społecznej z prośbą o przeprowadzenie wywiadu, sprawdzającego wiarygodność danej sytuacji. Karty informacyjne przeznaczone są wyłącznie do użytku Fundacji.

Od momentu powstania do końca roku 2007 Fundacja pomogła 13 500 rodzinom z całej Polski. Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina, od kondycji i potrzeb osoby chorej, a zdarza się i tak, że pod jednym dachem żyje kilka osób nieuleczalnie chorych.

Oprócz comiesięcznego skrupulatnego sprawdzania wszystkich próśb o pomoc oraz sprawiedliwego rozdzielania funduszu, Fundacja od kilku lat systematycznie pomaga pięciu placówkom: czterem domom dziecka - w Grotnikach (woj. łódzkie), w Zawierciu (woj. śląskie), w Dąbrówce koło Zgierza (woj. łodzkie) i w Trzemiętowie (woj. kujawsko-pomorskie) - Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pińczowie (woj. kieleckie) oraz Zespołowi Szkół Specjalnych w Kędzierzynie Koźlu. Temu ostatniemu fundacja pomaga od pamiętnej powodzi w 1997, gdy trzeba było przeprowadzić kapitalny remont obiektu. Na południe kraju Fundacja kierowała wówczas dla powodzian kolejne tiry z artykułami pierwszej potrzeby, później najbardziej poszkodowanym gminom przekazano materiały budowlane ATLASA.

Kolejną formą pomocy było wtedy postawienie - wspólnie z Fundacją POLSAT - pięciu domów dla powodzian. Ogólna wartość udzielonej wówczas pomocy przekroczyła 3 miliony złotych. Nie szczędziła także Fundacja środków na wsparcie poszkodowanych podczas powodzi w Gdańsku w roku 2001 - była ona jedną z pierwszych organizacji, które pośpieszyły z pomocą.

Zarówno właściciele Grupy Atlas, jak i pracownicy Fundacji Dobroczynności Atlas, od początku jej istnienia żywią przekonanie, że skoro nie sposób pomóc wszystkim, tym bardziej trzeba wspierać tych, których wsparcie pozostaje w naszej mocy. Do września 2009 roku wartość tej pomocy wyniosła ponad 41 mln złotych.

Kontakt do fundacji:
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 17,
tel. (0 58) 342 11 22, fax (0 58) 343 06 19

http://www.atlas.com.pl/pl/fundacja/

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości