RODO

Szanowni Państwo. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego będzie obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich w[…]