„…bo nie zawsze musi być smutno…” konkurs literacki

Mamy zaszczyt zaprosić na wielki konkurs literacki, którego uczestnikiem może być rodzic chorego dziecka, będącego podopiecznym Fundacji lub Stowarzyszenia, zarejestrowanego na terenie Polski –  bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne.

Konkurs trwa od 20 listopada 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku.

Prace należy przysyłać od 20 listopada do 3 grudnia 2017 roku.

Łapcie za pióra i do dzieła!

REGULAMIN
KONKURSU „…BO NIE ZAWSZE MUSI BYĆ SMUTNO…”

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „LUDZIE SERCA” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Waniora 3a/11.

2. Konkurs trwa od 20 listopada 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku.

3. Prace o długości do 5000 znaków ze spacjami w plikach doc, docx, txt, można przysyłać od 20 listopada do 3 grudnia 2017 roku na adres fundacja@ludzie-serca.pl. Do tekstu powinno być dołączone wesołe zdjęcie osoby lub rodziny, której opowiadanie dotyczy.

4. Uczestnikiem konkursu może być rodzic chorego dziecka, będącego podopiecznym Fundacji lub Stowarzyszenia, zarejestrowanego na terenie Polski –  bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski i musi być napisany po polsku.

5. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć informacje kontaktowe (nazwę fundacji lub stowarzyszenia, do której należy dziecko, adres pocztowy autora, jego numer telefonu i email).

6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z:

–  zaakceptowaniem regulaminu konkursu wraz z przekazaniem na organizatora autorskich praw majątkowych do przysłanego tekstu, tj zgodę na jego publikację na stronach internetowych, w wydrukach etc. – bez dodatkowego wynagrodzenia.

– oświadczeniem, że nadesłany utwór jest autorstwa uczestnika i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

– oświadczeniem, że autor wyraża zgodę na  przetwarzanie danych dziecka i rodziców oraz wykorzystanie ich wizerunku.

7. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.

8. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność oraz autorskie podejście do tematu konkursu. Spośród przysłanych prac zostanie wyłonionych 5, na które będzie można głosować poprzez polubienie zdjęcia i komentarz „głosuję” pod wybranym opowiadaniem na stronie https://www.facebook.com/ludzieserca/.. Na jedno opowiadanie można oddać jeden głos. Wygra praca, na którą zostanie oddanych najwięcej głosów – wg. stanu na dzień 20 grudnia 2017 roku, godz. 23,55.

9. Ogłoszenie nazwiska laureata nastąpi poprzez stronę internetową Fundacji w dniu 21 grudnia 2017 roku.

10. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego lub rehabilitację domową dla chorego dziecka, w wysokości 1000,00 zł oraz nagroda dla autora w postaci bonu podarunkowego o wartości 200,00 zł. Dofinansowanie zostanie zrealizowane przez fundację na podstawie faktury przesłanej przez ośrodek rehabilitacji, a bon zostanie przesłany pocztą.